Taş Ayırıcı

Taş Ayırıcı

Tahıl temizleme sistemlerinde kullanılan Kuru Taş Ayırıcı, isminden de anlaşıldığı gibi, tahıl tanelerinde özgül ağırlıkları açısından daha ağır olan taş gibi yabancı cisimleri elemektedir. Kuru taş ayırıcı, hassas ve istikrarlı bir tasarıma sahiptir. Tahıl taneleri, çelik telden örülmüş bir eleğin üzerine düşer. Eleğin altından emilerek gelen hava cereyanı, eleğin üzerine yayılmış olan buğdayı hafifçe yüzdürür. Hava akımının etkisi ile yüzmeye başlayan buğday taneleri özgül ağırlıklarına göre tabakalar oluşturur: hafif olanlar üste, ağır olanlar ise alta gelir. Buğdaydan ağır olan taş ve benzeri yabancı maddeler altta, eleğin üstünde kalır. Aynı zamanda eleğin vibratörle titremesi ağır olanları yukarı doğru yürütür. Hafif olanlar, yani taştan arınmış buğday aşağı doğru akar.
● Ayrışım sınırı kesin bir şekilde ortaya çıkar.
● Hava cereyanının miktarı ve eleğin yatıklık açısı ayarlanabilir. Bu iki ayar vasıtasıyla buğdayın cinsine, ihtiva ettiği taş miktarına göre, ayırma derecesini ayarlamak mümkündür.
● Hava basıncı özel bir gösterge ile ayarlanır.
● Bütün elek yüzeyinde hava dağılımının eşit ve muntazam olması, vibratörle sağlanana titreşimin çok muntazam bir buğday dağılımına imkan vermesi, ayırım hassasiyetini en yüksek seviyeye çıkarmıştır. 

Teknik Özellikler

MODEL TYPE Teknik Özellikler Tectnical Features Elek Ölçüleri (mm) Sieve Dimensions (mm) Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Ağırlık (kg) VVeight (kg)
Kapasite (t/s) Capacity (t/h) Hacim (mᶟ) Volume (mᶟ) Hava İhtiyacı (mᶟ/min) Air requried (mᶟ/ min) Motor (kw) Power (kw)
Width x Lenght A B C D E
YMS TA 60/120 10 3 90 0.35 (vibro) 650x1200 1550 1050 1470 1850 610 400
YMS TA 120/120 14 4.8 120 0.35 (vibro) 1200X1200 1550 1600 1470 1850 1200 600