Vibro Kepek Fırçası

Vibro Kepek Fırçası

Dikey olarak çalışan rotorun üzerindeki özel paletler sayesinde ürün çevreye doğru savrularak kepek üzerine yapışmış veya içinde kalmış un 

taneciklerinin, gözenek büyüklükleri önceden seçilmiş gömleğe çarpması sonucu gömlek dışına çıkması, kepeğin ise içeriden yan çıkışa yönlendirilmesi 
işlemini yapar. Böylece un kaybı önlenmesinin yanı sıra verim de artmış olur

Teknik Özellikler