Akiş Kontrollu Otomatik Tav

Akiş Kontrollu Otomatik Tav

Müstakil akış kontrollüdür. Giren buğdayın rutubeti ve ısısı hassas olarak ölçülür. 
Buğdayın rutubeti % 7,0 /25,0 arasında + /- 0,1 hassasiyet ile ölçülür. İstenen rutubete getirilmesi için, otomatik alacağı su miktarı hesabı yapılır, ve otomatik olarak suyu verir. Verilecek su servo vana ile otomatik veya manuel olarak kontrol edilir. Elektronik sayaç yardımı ile 0,01 hassasiyetle geçen suyun debisi ölçülür. Merkez sistemle sürekli haberleşerek kontrol edilebilme özelliği vardır

Teknik Özellikler