Vizyon & Misyon

YılmazoÄŸulları DeÄŸirmen olarak kurulduÄŸu günden bu yana müÅŸterilerimize kaliteli bir hizmet sunmak, yüzde yüz müÅŸteri memnuniyeti ve makul fiyatta hizmet sunarak siz müÅŸterilerimizin hayatını kolaylaÅŸtırmak ve zenginleÅŸtirmektir. 

YılmazoÄŸulları DeÄŸirmen’in amacı sahip olduÄŸu potansiyelini korumak ve bu mevcut potansiyelin üstüne çıkmaktır YılmazoÄŸulları DeÄŸirmen olarak, ÅŸunu fark ettik ki mutlu ve tatmin olmuÅŸ çalışanlar, daha iyi müÅŸteri hizmeti sunmakta ve müÅŸteri memnuniyetini kolaylaÅŸtırmakta. 

Çalışanlarımıza saÄŸlıklı ve rahat bir çalışma alanı saÄŸlamaktayız ki bu da onların yaptıkları iÅŸte verimli olmalarını saÄŸlamakta. Çalışanların kendilerini ailenin bir parçası gibi hissetmelerinin de bu açıdan büyük bir rol oynadığını düÅŸünüyoruz. Her türlü müÅŸteri ile dürüst ve samimi bir iliÅŸki içindeyiz. MüÅŸterilerimizin arzu ettiÄŸi her türlü hizmeti yerine getirmek yegane amacımız. Onlara en iyi teknik donanım ve hizmeti saÄŸlayarak müÅŸterilerimize hak ettiÄŸi deÄŸeri vermekteyiz. Kendilerine önem verildiÄŸini hissetmelerini saÄŸlamak bizim için çok önemlidir. Üretici ve tedarikçi firmalarla kurduÄŸumuz güçlü iliÅŸkiler sizlere daha iyi hizmet vermemizi saÄŸlamaktadır.
Onlarla kurduÄŸumuz profesyonel iliÅŸki bizim ÅŸu anki konumumuzda büyük etkendir. Onların bize olan güvenini ve bizim onlara olan güvenimizi saÄŸlamak için çok çalıştık.