DeÄŸerlerimiz

DEÄžERLERÄ°MÄ°Z
MüÅŸterilerimiz Velinimetimizdir.
MüÅŸterilerimiz için deÄŸer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliÄŸimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müÅŸterilerimizin yanında olmak görevimizdir.
Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmette, müÅŸteri iliÅŸkilerimizde en iyi olmak ve sahip olduÄŸumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaÅŸmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.
En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle baÅŸlar. En iyi personeli ve yetiÅŸkin insan gücünü topluluÄŸumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda saÄŸlamak; verimliliklerini artırmak, geliÅŸmelerine imkan tanımak ve iÅŸbirliÄŸi ve dayanışmanın yeÅŸerdiÄŸi bir çalışma ortamı yaratmak, firmamızın kuÅŸaklar boyu devamlılığını saÄŸlamak için seçtiÄŸimiz yoldur.
Amacımız, sürekli geliÅŸmek için kaynak yaratmaktır.
Hizmetin sürekliliÄŸini saÄŸlamak üzere çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal geliÅŸmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını saÄŸlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.
Üstün iÅŸ ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm iliÅŸkilerimizde adilane, karşılıklı yarar saÄŸlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuÅŸaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduÄŸumuz ve vazgeçemeyeceÄŸimiz bir baÅŸka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.